Her kan du lese hepatitt B veilederen på skjerm - merk menyknappene nederst på siden hvor du blant annet kan aktivere fullskjerm og skru lyden ("bla'ingen") av.
Du kan også laste ned som veiledere som en pdf (klikk her dersom du ikke har Adobe Reader installert fra før).

Last ned som PDF