Forord

Forord til revisjonen 2022

Det har vært vårt inntrykk at denne veilederen siden 2017 har vært til stor nytte for norske leger og helsepersonell som behandler pasienter med hepatitt B. For at veilederen fortsatt skal være oppdatert og relevant, har det nå vært behov for en revisjon. Alle kapitlene har nå hatt en grundig gjennomgang. Strukturen og formatet er i all hovedsak bevart fra forrige versjon, men to kapitler er slått sammen, og det er lagt til et kapittel om hepatitt D-infeksjon. Referanser i fotnoter er fjernet og erstattet med en felles litteraturliste. I tillegg til inkorporering av ny kunnskap har vi søkt å gjøre kapitlene enda mer leservennlige ved å forenkle tekst og presentere mer av informasjonen i tabellform. Vi vil gjerne ha tilbakemeldinger om ting som kan forbedres ytterligere. 

Forord første utgave 2017

Den norske legeforening har gjennom Norsk forening for infeksjonsmedisin, Norsk forening for medisinsk mikrobiologi, Norsk gastroenterologisk forening, Norsk barnelegeforening og Norsk forening for allmennmedisin nedsatt et utvalg med oppgave å skrive en veileder for utredning og behandling av hepatitt B-virus (HBV)-infeksjon.

Hepatitt B er vanlig blant innvandrere til Norge. Det finnes nå effektiv behandling mot sykdommen, men ikke alle vil ha et så alvorlig forløp at behandling er påkrevet. Screening for hepatocellulært carcinom er nyttig for noen, men ikke alle har så høy risiko at et slikt tiltak er påkrevet. Vår kunnskap om det naturlige forløp av hepatitt B infeksjon er mangelfull og entydige råd om hvilke tiltak som bør tilbys hvilke pasienter kan derfor ikke gis. Denne veilederen gir uttrykk for det vi oppfatter som norsk konsensus om disse og andre spørsmål om hepatitt B.

----

God lesning og lykke til i arbeidet for hepatitt B-pasientene deres!

Hilsen Arbeidsgruppen

 

Arbeidsgruppen

Utarbeidet av 
 • Norsk forening for infeksjonsmedisin, 
 • Norsk forening for medisinsk mikrobiologi, 
 • Norsk gastroenterologisk forening, Norsk barnelegeforening og 
 • Norsk forening for allmennmedisin i Den norske legeforening

ARBEIDSUTVALGET:

 • Asgeir Johannessen, Infeksjonsmedisinsk avdeling, Sykehuset i Vestfold, Tønsberg
 • Astrid Rojahn, Barneavdelingen, Oslo Universitetssykehus, Oslo
  Dag Henrik Reikvam (leder), Infeksjonsmedisinsk avdeling, Oslo Universitetssykehus, Oslo
 • Helene Skjefte, Infeksjonsmedisinsk avdeling, Sykehuset Møre og Romsdal, Ålesund
 • Ida Tveter, Infeksjonsmedisinsk avdeling, Nordlandssykehuset, Bodø
 • John Willy Haukeland, Gastromedisinsk avdeling, Oslo Universitetssykehus, Ullevål, Oslo
 • Lars Normann Karlsen, Gastromedisinsk avdeling, Stavanger universitetssykehus, Stavanger
 • Rikard Rykkvin, Folkehelseinstituttet, Oslo
 • Sirin Johansen, Nordbyen legesenter, Tromsø
 • Svein Arne Nordbø, Avdeling for medisinsk mikrobiologi, St. Olavs hospital, Trondheim

Korrespondanse:
Dag Henrik Reikvam Infeksjonsmedisinsk avd. Oslo universitetssykehus Ullevål
E-post: dagrei@ous-hf.no
Tlf.: 94858939