HEPATITT B 

Faglig veileder for utredning og behandling av hepatitt B

 

  • Norsk forening for infeksjonsmedisin
  • Norsk forening for medisinsk mikrobiologi
  • Norsk gastroenterologisk forening
  • Norsk barnelegeforening og
  • Norsk forening for allmennmedisin

                    i Den norske legeforening

Version 1, november 2017

HEPATITT C

Faglig veileder for utredning og behandling av hepatitt C

 

 • Norsk forening for infeksjonsmedisin,
 • Norsk forening for medisinsk mikrobiologi og
 • Norsk gastroenterologisk forening

 

          i Den norske legeforening

Version 7, mars 2017